Opći uvijeti

Upute i uvjeti rezervacije putovanja i odmora

OPĆI UVJETI
Putnik se pismenim odnosno usmenim putem obvezuje da u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po objektu) osim ako u programu nije drukčije navedeno. Ostatak iznosa do pune cijene aranžmana gost plaća na recepciji u gotovini!

CIJENA USLUGA
Cijena usluge navedena je u programu. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu gost sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom izvršenja rezervacije ili na upit na licu mjesta.

PROMJENA CIJENE
PDM Guliver Tourist Agency zadržava pravo promjene cijena ukoliko je došlo do promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja cijena (iznad 0,5 %), te promjene tarifa poslovnih partnera. PDM Guliver Tourist Agency može o promjeni cijene gosta izvijestiti pismeno ili usmeno. Gost može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li gost osobno ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Objavljene cijene rezultat su ugovora PDM Guliver Tourist Agency s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj gost boravi.

PUTNA DOKUMENTACIJA
Putna dokumentacija šalje se gostu putem Interneta ili poštom (prema dogovoru) te podrazumijeva potvrdu o uplati, te vouchere ukoliko je usluga u potpunosti uplaćena od strane gosta.

KATEGORIZACIJA I OPIS OBJEKATA
Ponuđeni smještajni kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa prema podacima koji su iz dotičnih objekata poslani PDM Guliver Tourist Agency. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. PDM Guliver Tourist Agency ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. TA PDM Guliver ne odgovara u slučaju netočnih podataka od strane poslovnih partnera – vlasnika smještajnih kapaciteta.

SMJEŠTAJ U APARTMANE I HOTELE
Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 14.00 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se obavezno moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.

ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA
U slučaju otkaza rezervacije najmanje 28 dana prije dolaska, vraćamo uplaćenu akontaciju umanjenu za 20 % (troškovi povrata); u protivnom, akontacija će biti zadržana. Soba će čekati do 21.00 sat ugovorenog dana dolaska!
Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, PDM Guliver Tourist Agency zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

PUTNE ISPRAVE
Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika PDM Guliver Tourist Agency pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. PDM Guliver Tourist Agency nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

DEVIZNI I CARINSKI PROPISI
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

REKLAMACIJE
Gost je dužan prilikom ulaska u apartman dobro pogledati dali on odgovara apartmanu iz ugovora a ako ima neki prigovor, dužan je do isteka toga dana (kraja dana) na to upozoriti TA PDM Guliver koja će u najkraćem mogućem roku nastojati grešku ispraqviti. Kasnije primljeni prigovori se neće uvažiti. Na reklamacije koje se ne mogu otkloniti u roku od 2 dana gost – putnik ima pravo nadoknade – popusta na cijenu aranžmana od 5%. Putnik i PDM Guliver Tourist Agency će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Općinskog suda suda u Krku. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

OBVEZE PDM Guliver TOURIST AGENCY
PDM Guliver Tourist Agency je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužan je putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sve navedene obveze iz svojih programa će izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće PDM Guliver Tourist Agency će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. PDM Guliver Tourist Agency nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta.

OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom organizatora i davateljima usluga. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa sPDM Guliver Tourist Agency. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Uplatom akontacije putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

Traži

rujan 2022

 • P
 • U
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

listopad 2022

 • P
 • U
 • S
 • Č
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
0 Odrasli
Broj odraslih osoba uključujući i djecu iznad 12 godina
0 Djeca
Broj djece ispod 12 godina
Kućni ljubimci
Veličina
Cijena
Oprema
Sadržaji

Usporedba nekretnina

Usporedi